Τρίτη, 5 Ιανουαρίου 2010

Δυσκολία στη συγκέντρωση: 3 βήματα για μεγαλύτερη συγκέντρωση του μαθητών με διάσπαση προσοχής

  1. χωρίστε το μάθημα σε επιμέρους κομμάτια/στόχους
  2. κάντε μικρά διαλείμματα μετά από κάθε στόχο
  3. διαλέξτε μαζί μια αγαπημένη δραστηριότητα με την οποία θα απασχολείται ο μαθητής μετά την ολοκλήρωση κάθε μαθήματος/άσκησης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου