Τετάρτη, 13 Μαρτίου 2013

Παιδικά βιβλία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα

Παιδικά βιβλία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα | parentbook.gr

 Πατήστε τον παραπάνω σύνδεσμο για περισσότερες πληροφορίες


 "...η σειρά των παραμυθιών από τις εκδόσεις κάνει πράξη την πεποίθηση ότι ένα πολιτισμικό προϊόν πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους και ως εκ τούτου και τα κωφά παιδιά δεν πρέπει να αποτελούν εξαίρεση.  Επιπλέον, η συγκεκριμένη σειρά προσφέρει τη δυνατότητα στα κωφά παιδιά να χρησιμοποιούν αυτόνομα το υλικό αυτό, χωρίς την υποχρεωτική υποστήριξη από ενήλικα."


Πηγή: www.parentbook.gr

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου