Παρασκευή, 19 Απριλίου 2013

"Ξεχνάει συνέχεια να βάλει τόνους!" 5 τρόποι ενίσχυσης του τονισμού


Είναι γεγονός πως είναι αρκετοί οι μαθητές μικρότερων αλλά και μεγαλύτερων τάξεων που παραβλέπουν να τονίζουν τις λέξεις κατα τη γραφή. 
Οι λόγοι μπορεί να ποικίλουν, όπως για παράδειγμα να βιάζονται κατα το γράψιμο, να ξεχνούν να τονίσουν ή να παραβλέπουν εσκεμμένα τον τονισμό.
 Η αλήθεια είναι πως πολλά παιδιά δυσκολεύονται να κατανοήσουν τη χρησιμότητα του τόνου από τη στιγμή που η ορθογραφία της λέξης που έχουν γράψει είναι σωστή & γνωρίζουν πώς να τη διαβάσουν ακόμα κι αν δεν υπάρχει τόνος.

Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε & να βοηθήσουμε ν' αυτοματοποιηθεί η διαδιακασία του τονισμού στους μαθητές μας;

1. Γράψτε σ'ενα χαρτί ψευδολέξεις (σύνολο φωνημάτων που σχηματίζουν ανύπαρκτες λέξεις) χωρίς τόνους  και προσκαλέστε  το παιδί να τις διαβάσει. Πώς θα τις διαβάσει όμως αν δεν υπάρχουν τόνοι; Μια δραστηριότητα διασκεδαστική καθώς μπορείτε να σκεφτείτε μαζί με το παιδί ανύπαρκτες & αστείες λέξεις πχ ματσε, θουφρι & διδακτική καθώς αποδεικνύει την αξία του  τονισμού 
2. Συνδέστε τη συλλαβή που τονίζεται με κάποιο ακουστικό ή οπτικό ερέθισμα, πχ καρτέλα ενός ζωγραφισμένου τόνου ή παλαμάκια. Επαναλάβετε όσο συχνά χρειάζεται μέχρι να γίνεται αυτόματη διαδικασία
3. Εξασκείστε τον μαθητή στη σιωπηρή ανάγνωση κατα τη γραφή έτσι ώστε καθώς γράφει λέξεις να τις εκφωνεί από μέσα του και να γίνεται προφανές πώς θα διαβάσει και πού θα τονίσει την κάθε λέξη. Αν χρειάζεται, ξεκινήστε αυτή τη δραστηριότητα με δυνατή εκφώνηση και αύξηση της έντασης της φωνής στη συλλαβή που παίρνει τόνο4. Γράψτε λέξεις, προτάσεις & παραγράφους, ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, οι οποίες δεν έχουν τόνους και καλέστε το να τις τονίσει διαβάζοντας φωναχτά ή σιωπηρά

5. Αντίστοιχα με την παραπάνω δραστηριότητα, υπαγορέψτε του λέξεις, προτάσεις & παραγράφους χωρίς τόνους και

6. Δώστε  του για αντιγραφή λέξεις προτάσεις & παραγράφους για τονισμό
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου