Σάββατο, 9 Ιουνίου 2012

Μαθαίνω παίζοντας με ψαλίδι, χαρτί, κόλλα, μπογιές


Ψαλίδι, κόλλλα,χαρτί/χαρτόνια & μπογιές: υλικά που βρίσκονται σε κάθε σπίτι και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανα πάσα στιγμή για εκπαιδευτικές και δημιουργικές δραστηριότητες με παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας.
Παρακάτω προτείνονται 3 ενδεικτικές ιδέες αξιοποίησης αυτών των υλικών:


  1. "Φτιάχνω εικόνες με τα σχήματα"  Σχεδιάζει, ζωγραφίζει, κόβει, κολλάει σχήματα & φτιάχνει μια εικόνα ή ακόμα καλύτερα πολλές εικόνες που συνθέτουν μια ιστορία. Εναλλακτικά, φτιάχνουμε με το παιδί παρεούλες ανάλογα με το σχήμα & το χρώμα  (πχ κίτρινα τρίγωνα, πράσινα τετράγωνα)       Καλλιεργείται:λεπτή κινητικότητα, αντίληψη σχημάτων & χρωμάτων,ικανότητα σύνθεσης,οπτική αντίληψη,φαντασία,προφορικός λόγος,κατηγοριοποίηση
  2. "Φτιάχνω γράμματα & παίζω"  Γράφει γράμματα ή συλλαβές τα κόβει,τα χρωματίζει & ξεκινάμε τα γραμματοπαιχνίδια μας: α) αναποδογυρίζουμε τα γράμματα με στόχο να βρει το παιδί το ζευγάρι των ίδιων γραμμάτων, β) διαλέγει στη τύχη ένα γράμμα & λέει μια λέξη που ξεκινάει απ' αυτό το γράμμα ή κολλάει τα γράμματα της & φτιάχνει τη λέξη στο χαρτί, γ) γράφουμε εμείς τη λέξη & ζητάμε από το παιδί να βρεί τα γράμματα και να ανασυνθέσει τη λέξη. Ενισχυτικά μπορείτε να κολλήσετε μια εικόνα της λέξης ή να προτρέψετε το παιδί να τη ζωγραφίσει. Καλλιεργείται: λεπτή κινητικότητα, γραφοκινητική αντίληψη, φωνολογικήενημερώτητα, γραπτή & προφορική έκφραση. 
   3. "Φτιάχνω αριθμούς & παίζω"  Αντίστοιχα όπως παραπάνω προτρέπουμε το παιδί να γράψει, να κόψει αριθμούς πχ μέχρι το 10 & στη συνέχεια: να βάλει στη σειρά τους αριθμούς (από το μικρότερο στο μεγαλύτερο & αντίστροφα), να κάνει πράξεις με τους αριθμούς, να φτιάξει ομαδούλες από ίδια πράγματα διαφορετικής ποσότητας & να τα μετρήσει κολλώντας δίπλα τον σωστό αριθμό. Εναλλάκτικά μπορούμε να συνδυάσουμε την εξάσκηση στους αριθμούς με τα χρώματα, για παράδειγμα: μια πασχαλίτσα (κόκκινο 1), δυο μπανάνες (κίτρινο 2) κοκ.  
Καλλιεργείται: λεπτή κινητικότητα, αντίληψη ποσοτήτων, συγκρητική ικανότητα,αριθμητική αντίληψη, σειροθέτηση.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου