Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

Δύο βήματα για σωστή ορθογραφία. Πρώτο βήμα: "Γιατί το γράφω έτσι;""Γιατί το γράφω έτσι;"

Από τη στιγμή που ο μαθητής 
θα σταματήσει να γράφει μηχανικά και τυχαία 
και θα ξεκινήσει να σκέφτεται 
πως θα γράψει την κάθε λέξη και γιατί,
αρχίζει η κατάκτηση και η αυτοματοποίηση 
της ορθογραφήμένης γραφής. 


Στα παιδιά που αντιμετωπίζουν μαθησιακές δυσκολίες, 
η διαδικασία αυτή γίνεται, ανάμεσα σε άλλα, προκειμένου να αλλάξουν τις εως τώρα λανθασμένες
και μη αποτελεσματικές  μαθησιακές τους στατηγικές
και να αποκτήσουν καινούριες, 
οι οποίες θα είναι οι σωστές και οι επιθυμητές.
Είναι μια εκπαιδευτική πορεία που γίνεται σταδιακά,
απαιτεί χρόνο και συνεργασία εκ μέρους του μαθητή ,
γνώση, καθοδήγηση και ενθάρρυνση 
 εκ μέρους του εκπαιδευτικού.
Η τεχνική "Γιατί το γράφω έτσι;"
θέτει τον μαθητή σε μια κατάσταση
 ενεργητικής και ουσιαστικής συμμετοχής
τόσο στην κατανόηση, όσο και στη χρήση
της γραμματικής και της ορθογραφίας.
Αρχικά, ο εκπαιδευτικός κάνοντας στον μαθητή
την παραπάνω ερώτηση
του λέει ταυτόχρονα ή τον καθοδήγεί
να δώσει τη σωστή απάντηση.
Φυσικά, κάθε φορά γίνεται και η σύνδεση
της συγκεκριμένης λέξης  με τον αντίστοιχο κανόνα.
Προοδευτικά, ο μαθητής  ενθαρρύνεται
να κάνει μόνος του την ερώτηση,
αρχικά φωναχτά,
και στη συνέχεια με την σκέψη του. 
Αντίστοιχα, ο βαθμός της βοήθειας και της συμμετοχής
του εκπαιδευτικού σταδιακά μειώνεται,
μέχρις ότου ο μαθητής κατακτήσει
και αυτοματοποιήσει τη διαδικασία.
 
 Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου